Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä

Joustoluottoja.fi
Tampere, Finland
Sähköposti: info@joustoluottoja.fi

Rekisterin nimi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ja muiden tietojen tallettamisen ja käsittelyn tarkoitus Joustoluottoja.fi palvelussa on mahdollistaa palvelun tarjoaminen, kehittäminen sekä ylläpito. Tietoja käsitellään anonyymisoidussa muodossa niin, ettei esimerkiksi sijainti tietoja ja muuta henkilöivää tunnistetta voida yhdistää.

Perustamme tietojen keräämiseen lakiteknisiin vaatimuksiin palvelun ylläpitäjänä, oikeuteen palvelun tarjoajan muodossa sekä asiakkaan antamaan hyväksyntään. Tietojen keräämisestä on oikeus kieltäytyä lopettamalla sivuston käyttäminen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä toimii käyttäjän saapuessa annettava tieto serverille, eri evästeiden tekemät tiedonkeräämiset sekä suoraan asiakkaalta saatava tieto mahdollisesta sähköpostilistalle ilmoittautumisesta sivulta löytyvän lomakkeen avulla.

Rekisterin tietosisältö

Joustoluottoja.fi palvelu ei kerää käyttäjistään tietoa muuten, kuin mahdollisen analytiikan, palveluntarjoamisen ja kehittämisen vuoksi.

Voidaan tallentaa seuraavia tietoja

Varaamme oikeuden tallentaa Joustoluottoja.fi sivustolla vierailevista käyttäjistä seuraavia tietoja joko selaimen evästeillä tai sivustolle saapumisen yhteydessä:

 • Anonyymisoitu IP – osoite
 • Maa mistä käyttäjä saapuu
 • Sivusto mistä käyttäjä saapuu
 • Selaintiedot (Mikä selain on käytössä)
 • Sivustolla tehdyt valinnat
 • Mikä laite on käytössä vierailun aikana
 • Muita mahdollisia vastaavia tietoja

Tiedot tallennetaan aina suojatusti ja anonyymisoituun muotoon, joten tarkentavia tietoja ei voida esimerkiksi yksilöidä tiettyyn IP – osoitteeseen.

Tietoja säilytetään määrätyn ajan

Tietoja säilytetään tarpeelliseksi katsotun ajan verran. Analytiikka tietojen perusteella tehtävään kehitykseen säästettävä tieto tuhotaan, kun tarpeellinen kehitystyö on tehty. Siihen asti tietoja sitoudutaan säilyttämän huolellisesti eikä niihin ole pääsy kuin asianomaisilla yksittäisillä henkilöillä.

Osa evästeiden keräämistä vierailijatiedoista poistetaan automaattisesti tietokannan ylläpidon yhteydessä. Nämä tiedot eivät sisällä yksilöiviä tunnisteita käyttäjistä.

Rekisterin suojaus

Rekisterin suojaamisen tarkoitus on varmistaa, että keräämämme tiedot saavat lain mukaisen säilytyksen, käsittelyn ja lopullisessa vaiheessa tuhoamisen. Katamme myös tietojen siirtämistä koskevat periaatteet tässä osassa.

Tietojen luovuttaminen

Emme luovuta tietoja muuta kuin valituille ja luotettavaksi katsotuille yhteistyökumppaneille tai sisaryrityksille. Pitäydymme myymästä tietoja kolmansille osapuolille missään olosuhteissa.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, mikäli ylläpidolle esitetään voimassa oleva oikeuden määräys, joka selkeästi yksilöi luovutettavaksi vaaditut tiedot. Muissa tapauksissa pitäydymme luovuttamasta kerättyjä tietoja, paitsi edellä mainittujen poikkeuksien mukaisesti.

Siirtäminen

Tietojen siirtämiseen toiselle ylläpitäjälle voi tehdä pyynnön asiakaspalvelun kautta allekirjoitetulla tietojensiirto hakemuksella.

Suojauksen periaatteet

Suojauksen periaatteet ovat Joustoluottoja.fi palvelussa seuraavat:

 • Tallettaminen anonyymisoidusti sekä salatussa muodossa
 • Palvelimien tietoturvan ajantasaisuuden ylläpito
 • SSL – salattu liikenne palvelimien sisällä
 • Tietoihin on pääsy ainoastaan nimetyllä henkilöllä, ja kaikesta tietojen käsittelystä jää lokitietoihin merkinnä

Lisäksi panostamme ja painotamme hyvää tietojenkäsittelyn ja tiedon tallentamisen tapoihin. Odotamme yhteistyökumppaneilta vastaavia arvoja sekä sitoumusta tietojen käsittelystä kehitystyön yhteydessä.

Tietojen salaamisesta artikkeli

Oikeutesi

Käyttäjänä sinulla on oikeuksia omia tietojasi koskien. Tässä lisätietoja siitä, miten voit toteuttaa oikeuksiasi Joustoluottoja.fi palvelussa.

-Oikeus tarkastaa tiedot

Käyttäjällä on oikeus omien tietojen tarkastukseen koska tahansa. Tarkastuspyyntö tulee esittää asiakaspalvelulle kirjallisessa muodossa. Tarkastuspyyntö perustuu Henkilötietolain 26 §:n, ja sieltä on löydettävissä tarkemmat yksityiskohdat.

Pyyntö tulee toimittaa allekirjoitetussa muodossa, ja sen toteuttamiseen varataan kohtuullinen aika.

Tietojen tarkastamisesta

Oikeus vaatia tiedon poistoa tai korjaamista

Jos olemme tallentaneet sinusta tietokantaamme tunnistettavaa tietoa, voit pyytää sen poistamista. Jos tiedot ovat mielestäsi virheelliset, voit myös pyytää niin korjaamista.

Kaikki korjauspyynnöt tai pyynnöt koskien tietojen poistamista tulee tehdä kirjallisessa muodossa Joustoluottoja.fi asiakaspalvelulle.

Evästeet palvelussa

Käytämme Joustoluottoja.fi palvelussa evästeitä tietojen keräämiseen, paremman palvelun mahdollistamiseen sekä asiakkaiden valintojen muistamiseen. Evästeet eivät rasita käyttäjän konetta, vaan on täysin normaali osa nettisivustojen toimintaa.

Evästeillä voidaan kerätä erilaisia tietoja. Tiedot voivat koskea sivulla tehtyjä valintoja kuten klikkauksia, sivulle syötettyjä tietoja kuten hakusanoja tai selaimen toimittajia tietoja koskien käyttäjän sijaintia, maata, sivua mistä saapui, kellonaikaa tai muista vastaavia tietoja, joita voidaan käyttää analytiikassa sekä sivustomme kehitystoiminnassa.

Joustoluottoja.fi palvelussa on käytössä kahdenlaisia evästeitä: Sessioeväste, eli kertaluonteinen eväste joka tallentaa sivulla tehdyt valinnat ja muuten parantaa käyttökokemusta. Toinen eväste on seurantaan tarkoitettu eväste, joka muistaa sivustolle palaavan käyttäjän, hänen aiemmin tekevät valinnat koskien palvelussa toimimista sekä muita vastaavia tietoja.

Evästeiden toiminta on mahdollista estää halutessaan selainasetusten kautta.

Google tai muut kolmannet osapuolet saattavat asettaa evästeitä, joiden toimintaan, tietoturvaan, yksityisyyteen tai muuhun vastaavaan Joustoluottoja.fi ei ota mitään kantaa tai vastuuta.

Viestintäviraston eväste – sivut